Life begins

       

         at the end of your comfort zone

Versterk Jezelf  Kinderen & Jongeren

De  Versterk Jezelf training vindt 8 keer plaats in kleine leeftijdsgroepjes van maximaal 4 personen, zodat ieder optimaal kan oefenen in de groep.

De training wordt op maat gemaakt, uitgaande van de individuele hulpvragen van deelnemers in de groep.

De training is wekelijks en duurt anderhalf uur.

De deelnemers krijgen soms opdrachten die ze thuis of op school moeten uitvoeren.

Zowel jongens als meisjes kunnen deelnemen. Tussentijdse instroom is niet mogelijk.

 

In het eerste gesprek (met ouders en kind, de jongere alleen) wordt de individuele doelstelling bepaald.

Tussentijds en na afloop van de training vindt een evaluatiegesprek plaats.

Indien het voor het kind prettig is, kan voorafgaand een individueel traject plaatsvinden. Het kind leert de nieuw verworven vaardigheden uit het voortraject toe te passen in de groep. 

 

Kosten

De training voor kinderen en jongeren kost 250 euro,

inclusief intake gesprek en evaluatie.

Een sessie in een individueel voortraject kost 67,50 euro per uur.

 

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus

       Spruit   therapie &  coaching                                                                         

                                                                                

       Herenstraaat  61                   T  06- 23671762                                    Lid van FVB en NVTD

       

       3985 RR  Werkhoven           E  marianspruit.ms@gmail.com        SRVB registratie 105873