Therapie op locatie

Het is mogelijk dat de therapie op locatie plaatsvindt.

Ik heb ervaren dat het in het prettig kan zijn om therapie te geven in de eigen situatie, thuis of op school. Hierbij maak ik gebruik van mijn 'mobile therapieruimte'. Samen met het kind bouw ik het decor. 

Omdat het kind meehelpt creëert hij/zij als vanzelfsprekend zijn/haar veilige therapieruimte, waardoor het gemakkelijk is tot spel te komen.

Er is hiervoor een minimale lege ruimte nodig van ongeveer 3 bij 4 meter.

De therapie duurt een uur per sessie.

Het voordeel van therapie op locatie is dat er direct contact is met leerkrachten en/of begeleiders waardoor afstemming, terugkoppeling naar elkaar en transfer van het geleerde naar de dagelijkse situatie 

optimaal plaats kan vinden.

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus

       Spruit   therapie &  coaching                                                                         

                                                                                

       Herenstraaat  61                   T  06- 23671762                                    Lid van FVB en NVTD

       

       3985 RR  Werkhoven           E  marianspruit.ms@gmail.com        SRVB registratie 105873